ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ

 วันที่ : 25 พ.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 880

 


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037