ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ ประจำปี 2559

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

- สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 และศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) โทร.0 4297 0037 หรือ คุณศราวุธ  ปัญาสาร 08 4788 2894

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ

 วันที่ : 13 พ.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 689

 


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037