พันธกิจ

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก


วันที่ : 15 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1973


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037