วิสัยทัศน์

งานวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มุ่งแสวงหาความร่วมมือ
และประสานงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยรวม


วันที่ : 15 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2262


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037