ความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก

 

อ้างอิงจาก  http://www.mfa.go.th/asean/th/home


วันที่ : 7 ส.ค. 2552
ที่มา : http://www.mfa.go.th/asean/th/home
อ่าน : 4141


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037