มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร ได้พบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต และช่วงเย็นร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานกงสุลใหญ่ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 


วันที่ : 15 ธ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 790


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037