มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร MOU กับมหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ดานัง

             เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ มหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยภาษาศาสตร์ดานัง โดยมีประเด็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อาทิ การทำวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ แลกเปลี่ยนนักศึกษา และการให้นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานานาชาติ มาฝึกประสบการณ์ ณ หน่วยงานในประเทศไทย อีกทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย


วันที่ : 15 ธ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 903


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037