สื่อประชาสัมพันธ์

 หนังสือเผยแพร่ภาษาไทย

 

อ้างอิงจาก  http://www.mfa.go.th/asean/th/home


วันที่ : 10 ก.ค. 2558
ที่มา : http://www.mfa.go.th/asean/th/asean-media-center/2403
อ่าน : 961


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037