ข้อมูลการลงนามความร่วมมือ

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ (MOU)

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ที่

สถาบัน

วันที่ลงนามบันทึกความร่วมมือ

1

Quang Tri Teacher Training College

11/06/2014

2

Quang Binh University

09/06/2014

3

Hue University of Sciences

10/06/2014

4

Hue University of Agriculture and Forestry

10/06/2014

5

Vinh University

11/12/2002

6

Institute of Linguistics

12/12/2002

7

Institute for Southeast Asia Studies

12/12/2002

8

University of Social Sciences and Humanities

12/12/2002

9

Hue University’s College of Education

17/12/2002

10

Danang University

30/08/2006

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่

สถาบัน

วันที่ลงนามบันทึกความร่วมมือ

1

Savannakhet Teacher Training College

11/12/2014

2

Savannakhet University

16/08/2010

3

Provincial Education Service Savannakhet

12/01/2011

ประเทศออสเตรเลีย

ที่

สถาบัน

วันที่ลงนามบันทึกความร่วมมือ

1

Edith Cowan University

4/12/1999

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่

สถาบัน

วันที่ลงนามบันทึกความร่วมมือ

1

University of North Texas

2006

ประเทศญี่ปุ่น

ที่

สถาบัน

วันที่ลงนามบันทึกความร่วมมือ

1

Aichi University of Education

4/05/2001

    ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่

สถาบัน

วันที่ลงนามบันทึกความร่วมมือ

1

Beijing Language and Cultural University

26/02/2004

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

ที่

สถาบัน

วันที่ลงนามบันทึกความร่วมมือ

1

National Taiwan University

21/07/2005

 

 

 


วันที่ : 15 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2338


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037