ข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ

 จำนวนนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2559)

ประเทศ

จำนวน

เวียดนาม

37

ลาว

42

กัมพูชา

2

รวม

81

จำนวนบุคลากรต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2554)

ประเทศ

จำนวน

อเมริกา

3

ฟิลิปปินส์

2

เวียดนาม

2

ญี่ปุ่น

1

ลาว

1

จีน

1

รวม

10

 


วันที่ : 15 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2359


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037